IBESK wydaje opinie na zlecenie sądu i organów procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinno-opiekuńczych oraz rentowych i pracowniczych.

IBESK wydaje opinie na indywidualne zlecenie osób prywatnych, placówek służby zdrowia, ubezpieczycieli, …

IBESK wydaje opinie na zlecenie klientów kancelarii adwokackich, radców prawnych i notariuszy.

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie – IBESK

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie jest nowo powstałym ośrodkiem  utworzonym w celu odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie orzecznictwa medycznego. IBESK wydaje opinie lekarskie, psychologiczne i pielęgniarskie dla potrzeb postępowania cywilnego i karnego w zakresie wszystkich dziedzin medycyny.
Współpracujący z Instytutem specjaliści mają najczęściej wieloletnie doświadczenie opiniodawcze oraz umiejętność występowania przed sądem. Wydawane przez Instytut ekspertyzy zawsze cechują się obiektywizmem i wysokim stopniem profesjonalizmu. Wybierając lekarzy do współpracy, stawiamy nie tylko na ich doświadczenie zawodowe ale i na uczciwość.

Doświadczenie naszych biegłych pozwala wydać tzw. super-opinie, czyli opiniować w sprawach, w których wydano już klika sprzecznych ekspertyz.

Instytut może podjąć się sporządzenia interdyscyplinarnej opinii zespołowej z udziałem lekarzy różnych specjalności.

Opinie wydawane są na zlecenie instytucji i podmiotów z całego kraju.