Opinie na zlecenie kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, osób prywatnych, placówek służby zdrowia, ubezpieczycieli.

IBESK wydaje opinie na zlecenie sądu w sprawach cywilnych, karnych, rodzinno-opiekuńczych oraz rentowych i pracowniczych. Opiniuje także w postępowaniu przygotowawczym na zlecenie prokuratury i policji.

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie – IBESK

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie (IBESK) jest nowo powstałym ośrodkiem utworzonym w celu odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie orzecznictwa medycznego.

IBESK przygotowuje ekspertyzy medyczne, tj. opinie lekarskie, stomatologiczne, psychologiczne i pielęgniarskie dla potrzeb postępowania cywilnego i karnego w zakresie różnych dziedzin medycyny.

Przedmiotem ekspertyz lekarskich jest analiza medyczna dla potrzeb prowadzonych postępowań sądowych w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy. IBESK wydaje ekspertyzy w szczególności w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu oraz oceny prawidłowości zastosowanego leczenia.

Naczelną zasadą Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie jest bezstronność przy opiniowaniu, więc zlecający musi liczyć się z tym, że opinia naszych ekspertów może być dla niego niekorzystna. Znajdzie w niej wyjaśnienie, dlaczego jego pretensje bądź twierdzenia są zdaniem ekspertów Instytutu medycznie uzasadnione albo nieuzasadnione. Wybierając lekarzy do współpracy, stawiamy nie tylko na ich doświadczenie zawodowe ale i na uczciwość. Przygotowanie ekspertyzy medycznej dla potrzeb postępowania sądowego wymaga dużej rzetelności.

Współpracujący z IBESKiem specjaliści mają najczęściej wieloletnie doświadczenie opiniodawcze oraz umiejętność występowania przed sądem. Wydawane przez Instytut ekspertyzy medyczne zawsze cechują się obiektywizmem i wysokim stopniem profesjonalizmu.

Doświadczenie naszych biegłych pozwala wydać tzw. super-opinie, czyli opiniować w sprawach, w których wydano wcześniej już kilka sprzecznych ekspertyz sądowych. Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie może podjąć się sporządzenia interdyscyplinarnej opinii zespołowej z udziałem lekarzy różnych specjalności.

Opinie wydawane są na zlecenie instytucji i podmiotów z całego kraju. Staramy się, aby czas przygotowania ekspertyzy nie przekraczał 3 miesięcy. Przed przyjęciem zlecenia IBESK przesyła zamawiającemu wstępną kalkulację kosztów. Wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy uzależnione jest od nakładu pracy oraz kwalifikacji lekarza (tytuł naukowy).

W OPINII BIEGŁEGO:

Obowiązki pielęgniarki w świetle nowych przepisów

Zawod pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, który reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, a jego wykonywanie możliwe jest po uzyskaniu określonych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, o których mowa w art. 28 i 31...

czytaj dalej

Ocena zabiegu kosmetycznego w opinii biegłego

Zabiegi kosmetyczne to coraz atrakcyjniejsza i popularniejsza forma poprawiania urody i dbania o swoje ciało. Do najczęściej wykonywanych należą: zabiegi laserowe (depilacja, zamykanie naczynek, usuwanie przebarwień, zabiegi odmładzające), peelingi (złuszczanie...

czytaj dalej

Opinia biegłych co do ważności testamentu

W postępowaniach spadkowych spór często dotyczy ważności testamentu. Osoby niezadowolone z decyzji testatora dowodzą, że z powodu choroby czy zaawansowanego wieku nie miał on zachowanej zdolności do testowania. Oznacza to że kwestionowana jest zdolność do świadomego...

czytaj dalej