Opinie na zlecenie kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, osób prywatnych, placówek służby zdrowia, ubezpieczycieli.

IBESK wydaje opinie na zlecenie sądu w sprawach cywilnych, karnych, rodzinno-opiekuńczych oraz rentowych i pracowniczych. Opiniuje także w postępowaniu przygotowawczym na zlecenie prokuratury i policji.

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie – IBESK

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie (IBESK) jest prywatną jednostką specjalistyczną utworzoną w celu odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie orzecznictwa medycznego. 

IBESK przygotowuje ekspertyzy medyczne, tj. opinie lekarskie, psychiatryczne, psychologiczne, pielęgniarskie i stomatologiczne dla potrzeb postępowania cywilnego i karnego w zakresie różnych dziedzin medycyny. Wydajemy również opinie dla kancelarii prawnych i osób prywatnych. 

Przedmiotem ekspertyz lekarskich jest analiza medyczna dla potrzeb prowadzonych postępowań sądowych w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy. IBESK wydaje ekspertyzy w szczególności w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu oraz oceny prawidłowości zastosowanego leczenia.

Naczelną zasadą Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie jest bezstronność przy opiniowaniu, więc zlecający musi liczyć się z tym, że opinia naszych ekspertów może być dla niego niekorzystna. Znajdzie w niej wyjaśnienie, dlaczego jego pretensje bądź twierdzenia są zdaniem ekspertów Instytutu medycznie uzasadnione albo nieuzasadnione. Wybierając lekarzy do współpracy, stawiamy nie tylko na ich doświadczenie zawodowe ale i na uczciwość. Przygotowanie ekspertyzy medycznej dla potrzeb postępowania sądowego wymaga dużej rzetelności.

Współpracujący z IBESKiem specjaliści mają najczęściej wieloletnie doświadczenie opiniodawcze oraz umiejętność występowania przed sądem. Wydawane przez Instytut ekspertyzy medyczne zawsze cechują się obiektywizmem i wysokim stopniem profesjonalizmu.

Doświadczenie naszych biegłych pozwala wydać tzw. super-opinie, czyli opiniować w sprawach, w których wydano wcześniej już kilka sprzecznych ekspertyz sądowych. Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie może podjąć się sporządzenia interdyscyplinarnej opinii zespołowej z udziałem lekarzy różnych specjalności.

Opinie wydawane są na zlecenie instytucji i podmiotów z całego kraju. Staramy się, aby czas przygotowania ekspertyzy nie przekraczał 3 miesięcy. Przed przyjęciem zlecenia IBESK przesyła zamawiającemu wstępną kalkulację kosztów. Wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy uzależnione jest od nakładu pracy oraz kwalifikacji lekarza (tytuł naukowy).

W OPINII BIEGŁEGO:

BHP na budowie

BHP na budowie

BHP na budowie Budowy stanowią jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy i duża ilość spraw, z którymi mają do czynienia strony postępowania prawnego dotyczy właśnie wypadków, które zaistniały w środowisku pracy na budowie. Aby zminimalizować ryzyko wypadków,...

czytaj dalej
Jak zostać biegłym sądowym?

Jak zostać biegłym sądowym?

Kim jest biegły sądowy? Na początek wyjaśnijmy, kogo można określić mianem biegłego sądowego. Jest to „osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania...

czytaj dalej
Ustalenia kosztów opieki nad osobą po wypadku

Ustalenia kosztów opieki nad osobą po wypadku

Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów nad osobą po wypadku? Przez opiekę rozumie się działania podejmowane wobec osób lub rzeczy ze względu na faktyczne czy potencjalne zagrożenia ich istnienia przy braku lub ograniczonych możliwościach...

czytaj dalej
Obowiązki pielęgniarki w świetle nowych przepisów

Obowiązki pielęgniarki w świetle nowych przepisów

Zawod pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, który reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, a jego wykonywanie możliwe jest po uzyskaniu określonych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, o których mowa w art. 28 i 31...

czytaj dalej
Ocena zabiegu kosmetycznego w opinii biegłego

Ocena zabiegu kosmetycznego w opinii biegłego

Zabiegi kosmetyczne to coraz atrakcyjniejsza i popularniejsza forma poprawiania urody i dbania o swoje ciało. Do najczęściej wykonywanych należą: zabiegi laserowe (depilacja, zamykanie naczynek, usuwanie przebarwień, zabiegi odmładzające), peelingi (złuszczanie...

czytaj dalej
Opinia biegłych co do ważności testamentu

Opinia biegłych co do ważności testamentu

W postępowaniach spadkowych spór często dotyczy ważności testamentu. Osoby niezadowolone z decyzji testatora dowodzą, że z powodu choroby czy zaawansowanego wieku nie miał on zachowanej zdolności do testowania. Oznacza to że kwestionowana jest zdolność do świadomego...

czytaj dalej