Listy biegłych sądowych w Gdańsku

Listy biegłych sądowych w Gdańsku – dla kogo?

Listy biegłych sądowych są przydatne dla wielu podmiotów. Korzystają z nich sądy, prokuratury, kancelarie prawne, a nawet sami biegli poszukujący informacji
np. z zakresu szkoleń, kursów czy dofinansowań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Pomocnym narzędziem przy poszukiwaniu specjalisty z listy biegłych sądowych w Gdańsku jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com, która zawiera bazę ekspertów z całej Polski. Narzędzie to usprawnia poszukiwanie osób które będą mogły wydać opinię w sprawie, rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanego w dniu 24 stycznia 2005 roku, biegły wybierany na pięcioletnią kadencję zostaje wpisany na listę biegłych sądowych.

Tytuł biegłego, może uzyskać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 rok życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Gdańsku

Link do strony Sądu Okręgowego w Gdańsku: tutaj.

Pod wskazanym adresem internetowym znajdują się informację dotyczące:

 • warunków wpisu na listę biegłych w Gdańsku, czyli ustanowienia biegłego i przedłużenia jego kadencji,
 • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, gdzie poza kompletem dokumentów wymaganych przez Prezesa Sądu Okręgowego jest dodatkowo wymagany wniosek od Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii lub w przypadku psychologów od kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Gdańsku, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Gdańsku

IBESK, czyli Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Gdańsku oraz z innych miast Polski. Zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego sądowego w Gdańsku.

Tytułem przykładu, z ostatniego komunikatu Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wynika, że w chwili obecnej najbardziej poszukiwani są specjaliści w następujących zakresach nauk medycznych:

 • diabetologia,
 • endokrynologia,
 • hematologia,
 • alergologia,
 • onkologia,
 • gastrologia,
 • kardiologia,
 • immunologia,
 • stomatologia,
 • okulistyka,
 • neurochirurgia,
 • neuropsychologia,
 • neurologia,
 • chirurgia plastyczna,
 • chirurgia szczękowa,
 • chirurgia onkologiczna,
 • medycyna pracy,
 • ortopedia,
 • laryngologia,
 • psychiatria,
 • pulmonologia,
 • radiologia,
 • rehabilitacja,
 • seksuologia,
 • urologia.