Listy biegłych sądowych w Katowicach

Listy biegłych sądowych w Katowicach – dla kogo?

Z listy biegłych korzystają zarówno sądy, prokuratury jak i strony czy kancelarie prawne, które poszukują biegłego do danej sprawy. Ze strony zawierającej wykaz biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym korzystają też biegli, gdyż mogą tam znaleźć informacje o szkoleniach czy kursach. 

Pomocną z znalezieniu eksperta, specjalisty z listy biegłych sądowych jest również wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com. Portal ten umożliwia wyszukiwanie oraz wybór odpowiedniego eksperta, który wyda opinię w sprawie rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Osoba, która chce uzyskać tytuł biegłego sądowego musi spełniać poniższe kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć ukończone 25 lat życia,
 • posiadać praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Katowicach

Link do informacji o biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach: tutaj.

Na powyższej stronie internetowej Sądu Okręgowego podane są informacje dotyczące:

 • charakterystyki osoby pełniącej funkcję biegłego sądowego,
 • regulacji prawnych odnoszących się do biegłych, tj. warunków wpisu na listę biegłych w Katowicach,
 • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Katowicach, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Katowicach

Zarówno IBESK jak i Prezes Sądu Okręgowego prowadzący listę biegłych sądowych, zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego.

Tytułem przykładu, z ostatniego komunikatu Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach wynika, że najbardziej poszukiwani są aktualnie specjaliści w dziedzinie:

 • alergologia,
 • choroby zakaźne,
 • dermatologia,
 • endokrynologia,
 • foniatria – audiologia,
 • gastrologia,
 • ginekologia,
 • hematologia,
 • hepatologia,
 • kardiologia,
 • laryngologia,
 • otolaryngologia,
 • nefrologia,
 • neurochirurgia,
 • okulistyka,
 • onkologia,
 • reumatologia,
 • urologia.