Listy biegłych sądowych w Krakowie

Listy biegłych sądowych w Krakowie – dla kogo?

Listy biegłych sądowych są przydatne dla wielu podmiotów. Korzystają z nich sądy, prokuratury, kancelarie prawne, a nawet sami biegli poszukujący informacji np. z zakresu szkoleń, kursów czy dofinansowań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Pomocnym narzędziem przy poszukiwaniu specjalisty z listy biegłych sądowych w Krakowie jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com, która zawiera bazę ekspertów z całej Polski. Narzędzie to usprawnia poszukiwanie osób które będą mogły wydać opinię w sprawie, rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanego w dniu 24 stycznia 2005 roku, biegły wybierany na pięcioletnią kadencję zostaje wpisany na listę biegłych sądowych.

Tytuł biegłego, może uzyskać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 25 rok życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Krakowie

Link do strony Sądu Okręgowego w Krakowie: tutaj.

Pod wskazanym adresem internetowym znajdują się informację dotyczące:

 • warunków wpisu na listę biegłych w Krakowie, czyli ustanowienia biegłego i przedłużenia jego kadencji,
 • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, gdzie poza kompletem dokumentów wymaganych przez Prezesa Sądu Okręgowego jest dodatkowo wymagany wniosek od Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii lub w przypadku psychologów od kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Krakowie, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Krakowie

IBESK, czyli Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Krakowie oraz z innych miast Polski. Zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego sądowego w Krakowie.

Aktualnie zgodnie z komunikatem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wynika, że najbardziej poszukiwani są specjaliści w dziedzinie:

 • anestezjologii,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • hematologii,
 • alergologii,
 • onkologii,
 • gastrologii,
 • kardiologii,
 • immunologii,
 • stomatologii,
 • okulistyki,
 • neurochirurgii,
 • neuropsychologii,
 • neurologii,
 • chirurgii plastycznej,
 • chirurgii szczękowej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • medycyny pracy,
 • ortopedii,
 • laryngologii,
 • pulmonologii,
 • radiologii,
 • rehabilitacji,
 • reumatologii,
 • seksuologii,
 • urologii,
 • traumatologii.