Listy biegłych sądowych w Lublinie

Listy biegłych sądowych w Lublinie – dla kogo?

Funkcjonujące listy biegłych sądowych stanowią pomocne narzędzie dla wielu podmiotów, tj.: sądy, prokuratury czy kancelarie prawne. Dzięki ich dostępności i aktualizacji są  przydatne nawet dla samych biegłych, którzy poszukują informacji  z zakresu szkoleń, kursów czy dofinansowań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Ułatwieniem przy poszukiwaniach specjalisty z listy biegłych sądowych w Lublinie jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com. Portal ten umożliwia wyszukiwanie oraz wybór odpowiedniego eksperta, który wyda opinię w sprawie rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Osoba, która chce uzyskać tytuł biegłego sądowego musi spełniać poniższe kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć ukończone 25 lat życia,
  • posiadać praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
  • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Lublinie

Link do informacji o biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Lublinie: tutaj.

Na powyższej stronie internetowej Sądu Okręgowego podane są informacje dotyczące:

  • charakterystyki osoby pełniącej funkcję biegłego sądowego,
  • regulacji prawnych odnoszących się do biegłych, tj. warunków wpisu na listę biegłych w Lublinie,
  • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
  • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Lublinie, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Lublinie

IBESK, czyli Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Lublinie oraz z innych miast Polski. Zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego sądowego w Lublinie.