Listy biegłych sądowych w Szczecinie

Listy biegłych sądowych w Szczecinie – dla kogo?

Z listy biegłych korzystają zarówno sądy, prokuratury jak i strony czy kancelarie prawne, które poszukują biegłego do danej sprawy. Ze strony zawierającej wykaz biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym korzystają też biegli, gdyż mogą tam znaleźć informacje o szkoleniach oraz kursach.

Pomocnym narzędziem przy poszukiwaniu specjalisty z listy biegłych sądowych w Szczecienie jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com, która zawiera bazę ekspertów z całej Polski. Narzędzie to usprawnia poszukiwanie osób które będą mogły wydać opinię w sprawie, rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanego w dniu 24 stycznia 2005 roku, biegły wybierany na pięcioletnią kadencję zostaje wpisany na listę biegłych sądowych.

Tytuł biegłego, może uzyskać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 25 rok życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Szczecinie

Link do strony Sądu Okręgowego w Szczecienie: tutaj.

Pod wskazanym adresem internetowym znajdują się informację dotyczące:

 • warunków wpisu na listę biegłych w Szczecinie, czyli ustanowienia biegłego i przedłużenia jego kadencji,
 • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, gdzie poza kompletem dokumentów wymaganych przez Prezesa Sądu Okręgowego jest dodatkowo wymagany wniosek od Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii lub w przypadku psychologów od kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Szczecinie, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Szczecinie

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie IBESK chętnie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Szczecinie oraz innych miast Polski.

Zarówno IBESK jak i Prezes Sądu Okręgowego prowadzący listę biegłych sądowych, zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego.

Tytułem przykładu, z ostatniego komunikatu Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie wynika, że najbardziej poszukiwani są aktualnie specjaliści w dziedzinie:

 • angiologii,
 • dermatologii,
 • ortopedii,
 • endokrynologii,
 • hematologii,
 • chirurgii ręki,
 • chorób zakaźnych,
 • kardiologii,
 • laryngologii,
 • medycyny pracy,
 • nefrologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • pediatrii,
 • reumatologii,
 • okulistyki,
 • onkologii.