Listy biegłych sądowych w Warszawie

Listy biegłych sądowych w Warszawie – dla kogo?

Funkcjonujące listy biegłych sądowych stanowią pomocne narzędzie dla wielu podmiotów, tj.: sądy, prokuratury czy kancelarie prawne. Dzięki ich dostępności           i aktualizacji są  przydatne nawet dla samych biegłych, którzy poszukują informacji  z zakresu szkoleń, kursów czy dofinansowań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Ułatwieniem przy poszukiwaniach specjalisty z listy biegłych sądowych w Warszawie jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com. Portal ten umożliwia wyszukiwanie oraz wybór odpowiedniego eksperta, który wyda opinię w sprawie rozgrywającej się w określonym sądzie na terenie Polski.

Tytuł biegłego sądowego

Osoba, która chce uzyskać tytuł biegłego sądowego musi spełniać poniższe kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć ukończone 25 lat życia,
 • posiadać praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Strona Sądu Okręgowego w Warszawie

Link do informacji o biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie: tutaj.

Na powyższej stronie internetowej Sądu Okręgowego podane są informacje dotyczące:

 • charakterystyki osoby pełniącej funkcję biegłego sądowego,
 • regulacji prawnych odnoszących się do biegłych, tj. warunków wpisu na listę biegłych w Warszawie,
 • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Warszawie, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Warszawie

IBESK, czyli Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Warszawie oraz z innych miast Polski. Zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego sądowego w Warszawie.

Aktualnie zgodnie z komunikatem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że najbardziej poszukiwani są specjaliści w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • hematologii,
 • alergologii,
 • onkologii,
 • otolaryngologii,
 • laryngologii,
 • foniatrii,
 • gastrologii,
 • gastroenterologii,
 • kardiologii,
 • immunologii,
 • stomatologii,
 • okulistyki,
 • neurochirurgii,
 • neuropsychologii,
 • neurologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • chirurgii plastycznej,
 • chirurgii szczękowej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • medycyny pracy,
 • ortopedii,
 • pulmonologii,
 • pediatrii,
 • radiologii,
 • rehabilitacji,
 • reumatologii,
 • seksuologii,
 • urologii,
 • traumatologii.