Listy biegłych sądowych we Wrocławiu

Listy biegłych sądowych we Wrocławiu – dla kogo?

Listy biegłych sądowych są przydatne dla wielu podmiotów. Korzystają z nich sądy, prokuratury, kancelarie prawne, a nawet sami biegli poszukujący informacji np. z zakresu szkoleń, kursów czy dofinansowań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Ułatwieniem przy poszukiwaniach specjalisty z listy biegłych sądowych we Wrocławiu jest wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com, która zawiera bazę ekspertów z całej Polski. Portal ten umożliwia wyszukiwanie oraz wybór odpowiedniego eksperta, który wyda opinię w sprawie rozgrywającej się w określonym sądzie.

Tytuł biegłego sądowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanego w dniu 24 stycznia 2005 roku, biegły wybierany na pięcioletnią kadencję zostaje wpisany na listę biegłych sądowych.

Tytuł biegłego, może uzyskać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 25 rok życia,
  • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Link do strony Sądu Okręgowego we Wrocławiu: tutaj.

Pod wskazanym adresem internetowym znajdują się informację dotyczące:

  • warunków wpisu na listę biegłych we Wrocławiu, czyli ustanowienia biegłego i przedłużenia jego kadencji,
  • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
  • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, gdzie poza kompletem dokumentów wymaganych przez Prezesa Sądu Okręgowego jest dodatkowo wymagany wniosek od Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii lub w przypadku psychologów od kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych we Wrocławiu, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy we Wrocławiu

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych we Wrocławiu – IBESK, chętnie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Wrocławiu oraz innych miast Polski.

Zarówno IBESK jak i Prezes Sądu Okręgowego prowadzący listę biegłych sądowych, zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego.