Opinie Antropologiczne

Biegły antropolog sądowy wydaje opinie w przedmiocie:

  • identyfikacji osób na podstawie zapisów z monitoringu/fotoradarów,
  • ustalania wieku osób na podstawie zdjęć/filmów (w sprawach pornografii dziecięcej),
  • identyfikacji zwłok/szczątków kostnych (ocena wieku, płci, wzrostu, przebytych urazów, stanu uzębienia, czasu zgonu….)

Co może zawierać opinia biegłego antropologa sądowego?

Przy analizie monitoringu niezwykle przydatne jest wykonanie eksperymentu polegającego na uzyskaniu materiału porównawczego z udziałem osoby podejrzanej czy oskarżonej.

Często biegły antropolog sądowy nie może na podstawie dostępnego materiału ze 100% pewnością potwierdzić, że osoba widoczna na pierwotnym zapisie to uczestnik eksperymentu, może natomiast stanowczo wykluczyć daną osobę, jako posiadającą cechy indywidualne inne, niż te zarejestrowane na monitoringu.

W sprawach pornografii dziecięcej biegły antropolog sądowy określa na podstawie materiału fotograficznego lub filmowego wiek biologiczny dziecka/osoby małoletniej.

Również w sprawach karnych dotyczących współżycia z osobą małoletnią, wykorzystywana jest opinii antropologa sądowego. Obcowanie płciowe z osobą poniżej 15. roku życia lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej spełnia znamiona z typu czynu zabronionego określonego w art. 200 kk niezależnie od przekonania sprawcy o pełnoletniości ofiary.

Niemniej jednak uzasadnione przekonanie sprawcy o pełnoletniości ofiary, może mieć istotny wpływ na wymiar kary. Biegły antropolog sądowy wydaje opinię czy rozwój biologiczny i wygląd osoby małoletniej uzasadnia postrzeganie jej jako pełnoletniej.

Kontakt z Instytutem Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Kontakt

ul. Kielecka 22/4
31-523 Kraków
Telefon: 12 350 65 64
E-mail: biuro@IBESK.pl
BGŻ BNP PARIBAS nr 07 1600 1013 0002 0012 2895 7001

 

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydaje opinie dla:

- Sądów
- Prokuratur i Policji
- placówek służby zdrowia
- osób prywatnych
- kancelarii

r

Opinie wydawane są na zlecenie podmiotów z całego kraju.
Termin sporządzenia opinii nie przekracza 3 miesięcy.