Opinie dla Prokuratur

Sprawy dotyczące błędów medycznych

Prowadzenie i nadzorowanie postępowań dotyczących błędów medycznych przez prokuratorów we współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny zapewnia właściwą prawno-karną ocenę czynu. W postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dla należytego wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności konieczne jest przeprowadzenie opinii medycznej. Sprawy te wymagają  zespołowej interdyscyplinarnej  opinii biegłych  lekarzy o wysokich kwalifikacjach.

Antropologia analiza monitoringu, ocena wieku

Prawidłowa identyfikacja sprawcy ujawnionego na zapisie z monitoringu wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii antropologa, który po przeprowadzeniu eksperymentu z udziałem podejrzanego, może potwierdzić albo wykluczyć jego obecność na materiale utrwalonym na monitoringu z krytycznego zdarzenia.

W sprawach o przestępstwa związane z treściami pornograficznymi z udziałem małoletniego poniżej lat 15 konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii antropologa, wyspecjalizowanego w ocenie wieku osób małoletnich.

Toksykologia

Określone kategorie przestępstw wśród swoich znamion mają działanie/znajdowanie się sprawcy pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Dla prawidłowej kwalifikacji prawno-karnej czynu nie wystarczy jedynie stwierdzenie obecności alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Częstokroć konieczne jest przeprowadzenie badania pozwalającego na ustalenie czy stwierdzona ilość środka odurzającego netto, jego rodzaj i stężenie zawartej w nim substancji odurzającej –wystarczy do co najmniej jednorazowego odurzenia się osoby dorosłej, w dawce charakterystycznej dla danej substancji. Badania te przeprowadzane są przez toksykologów.

Psychiatrzy – ocena poczytalności

W przypadku każdego przestępstwa, niezależnie od jego przedmiotu i charakteru, jeśli zachodzą wątpliwości co do poczytalności podejrzanego, koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii lekarzy psychiatrów, na okoliczność poczytalności w chwili czynu oraz zdolności do brania udziału w postępowaniu i samodzielnej obrony. W przypadku stwierdzenia zniesionej bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, biegli powinni wypowiedzieć się, czy aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego koniecznym jest zastosowanie środków zabezpieczających.  Kolejną okolicznością wymagającą wiedzy specjalnej jest stwierdzenie czy podejrzany jest osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychotropowych.

Kontakt z Instytutem Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  [recaptcha]
  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności

  Kontakt

  ul. Kielecka 22/4
  31-523 Kraków
  Telefon: 12 350 65 64
  E-mail: biuro@IBESK.pl
  BGŻ BNP PARIBAS nr 07 1600 1013 0002 0012 2895 7001

   

  Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydaje opinie dla:

  – Sądów
  – Prokuratur i Policji
  – placówek służby zdrowia
  – kancelarii

  r

  Opinie wydawane są na zlecenie podmiotów z całego kraju.
  Termin sporządzenia opinii nie przekracza 3 miesięcy.