Opinie majątkowe

 

Opinie w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

Ekspertyzy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego mogą stanowić narzędzie prawne szczególnie w sprawach toczących się o:

 • wycenę dóbr materialnych / nieruchomości, w tym dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
 • podział dóbr materialnych, m.in. w sprawach rozwodowych;
 • szkody wyrządzone na dobrach materialnych;
 • odszkodowanie za utratę całości lub części dóbr materialnych;
 • upadłości konsumenckiej.

 

Czego może dotyczyć ekspertyza w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego?

 • szacowania nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw, sądowych programów naprawczych dla przedsiębiorstw
 • upadłości konsumenckiej, oddłużenia osób fizycznych na drodze sądowej,
 • lokali, domów i mieszkań zakupionych od dewelopera,
 • lokali, domów i mieszkań zakupionych na rynku wtórnym,
 • działek,
 • kosztorysów budowlanych.