Opinie dla kancelarii, placówek służby zdrowia, ubezpieczycieli...

OPINIE SĄDOWE

W sprawach sądowych coraz częściej jako dowód dopuszczane są opinie lekarskie sporządzane przez lekarzy specjalistów nie będących biegłymi sądowymi. Dotyczy to zarówno opinii medycznych wykonywanych na zlecenie sądu czy prokuratury, w sytuacji gdy brak jest lekarza danej specjalności na liście biegłych sądowych czy gdy terminy wykonania takiej opinii przez biegłego sądowego są nazbyt odległe. Sądy dopuszczają jako dowód również opinie prywatne, wykonane przez lekarzy na zlecenie strony dla potrzeb postępowania sądowego.

Przedmiotem opinii jest analiza medyczna dla potrzeb prowadzonych postępowań w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy lekarskiej, psychologicznej czy pielęgniarskiej.

Instytut wydaje ekspertyzy w szczególności w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu oraz oceny prawidłowości zastosowanego leczenia.

Naczelną zasadą Instytutu jest bezstronność przy opiniowaniu, więc zlecający musi liczyć się z tym, że opinia naszych ekspertów może być dla niego niekorzystna. Znajdzie w niej wyjaśnienie, dlaczego jego pretensje bądź twierdzenia są zdaniem ekspertów Instytutu medycznie nieuzasadnione

r

Prywatne opinie wykorzystywane mogą być w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Rodzaje spraw

Najczęściej opinie prywatne przygotowuje się celem ich wykorzystania:

 • w sprawach sądowych (np. nieważność testamentu)
 • w sprawach odszkodowaniowych

– ocena uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku.
– ocena uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia choroby objętej ochroną polisy ubezpieczeniowej

 • w sprawach medycznych (nieprawidłowe leczenie, naruszenie praw pacjenta)

– przed sądem cywilnym lub karnym
– przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
– przed komisją dyscyplinarną

 • w sprawach naruszenia praw pacjentów (postępowanie dyscyplinarne)
 • w sprawach przed NFZ dot. leczenia za granica

– zwrot kosztów leczenia za granicą
– uzyskanie zgody na leczenie lub diagnostykę za granicą

Koszty opinii

Zmiana przepisów procedury cywilnej i karnej oraz coraz bardziej kontradyktoryjny charakter procesu sprawiają, że sądy coraz częściej uznają iż koszty poniesione przez stronę za prywatne ekspertyzy w sprawach medycznych są niezbędne dla obrony jej praw a zatem wliczają się do kosztów procesu.

Oznacza to, że strona wygrywająca proces może uzyskać zwrot wydatków poniesionych na prywatną opinię medyczną.

Co zyska Twoja kancelaria współpracując z IBESK?

Korzyści:

 • profesjonalne zaplecze w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej
 • możliwość konsultacji z uznanymi ekspertami w dziedzinie medycyny
 • pełen dostęp do usług doradczych i bazy wiedzy IBESK
 • rozszerzenie oferty adresowanej do klientów o kompleksowe usługi z zakresu prawa medycznego
 • wiarygodność i zaufanie klientów

Ekspertyzy:

 • lekarskie
 • stomatologiczne
 • psychiatryczne
 • psychologiczne
 • zespołowe

Opinie wydajemy w sprawach sądowych:

 • medycznych
 • odszkodowawczych
 • spadkowych
 • cywilnych i karnych

Pomagamy:

 • ocenić zasadność wszczęcia postępowania
 • ustalić uszczerbek na zdrowiu i rokowania na przyszłość
 • prawidłowo wyliczyć koszty opieki, leczenia, rehabilitacji
 • wzmocnić argumentację uzasadnienia pozwu
 • dokonać krytycznej analizy już wydanych w sprawie opinii
 • przygotować merytoryczne pytania i zarzuty
 • polemizować z biegłymi sądowymi

Pracujemy tylko z najlepszymi ekspertami. Obecnie pracujemy nad ponad 50 opiniami!

WYCENA EKSPERTYZY JEST BEZPŁATNA!

Chcesz porozmawiać o współpracy z IBESK?

Wypełnij nasz formularz, skontaktujemy się Tobą w celu omówienia szczegółów.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  [recaptcha]
  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności

  Kontakt

  ul. Kielecka 22/4
  31-523 Kraków
  Telefon: 12 350 65 64
  E-mail: biuro@IBESK.pl
  BGŻ BNP PARIBAS nr 07 1600 1013 0002 0012 2895 7001

   

  Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydaje opinie dla:

  - Sądów
  - Prokuratur i Policji
  - placówek służby zdrowia
  - osób prywatnych
  - kancelarii

  r

  Opinie wydawane są na zlecenie podmiotów z całego kraju.