Opinie psychiatryczne dla kancelarii notarialnych

W praktyce zawodowej notariusz wielokrotnie dokonuje czynności z udziałem osób, których zdolność do świadomego i swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli może budzić wątpliwości i być później podważana. Są to najczęściej osoby starsze, mające z racji wieku lub choroby somatycznej obniżoną sprawność funkcji poznawczych, która może osiągać poziom otępienia. Wątpliwości takie zachodzą również w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja), cierpiących z powodu zaburzeń osobowości, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków a także osób stosujących rozmaite leki, mogące mieć wpływ na stan psychiczny. Szacuje się, że choroby psychiczne dotykają około 1 % populacji a osób z zaburzeniami psychicznymi jest wielokrotnie więcej.

Prywatna opinia psychiatryczna niezależnego podmiotu jakim jest Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wydana przez doświadczonych w orzekaniu w tego typu sprawach biegłych psychiatrów, w oparciu o badanie, przeprowadzone krótkim odstępie czasu przed sporządzeniem aktu, bądź w niektórych przypadkach bezpośrednio przez samą czynnością, pozwali rozwiać ewentualne wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych. Opinia taka zmniejsza ryzyko dla osoby sporządzającej testament, że po latach ktoś niezadowolony z treści testamentu skutecznie go obali. Opinia taka zwiększa bezpieczeństwo obrotu dla obu stron umowy, znacząco utrudniając późniejsze próby uchylania się od skutków czynności prawnej.