Listy biegłych sądowych w Łodzi

Listy biegłych sądowych w Łodzi – dla kogo?

Listy biegłych sądowych są pomocne zarówno dla sądów, prokuratury, kancelarii prawnych ale także dla samych biegłych sądowych.

Pomocną z znalezieniu eksperta, specjalisty z listy biegłych sądowych jest również wyszukiwarka – www.znajdzbieglego.com, która ułatwia poszukiwanie odpowiedniego specjalisty z listy biegłych sądowych w Łodzi.

Tytuł biegłego sądowego

Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która:

  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • ukończyła 25 lat życia,
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Strona Sądu Okręgowego w Łodzi

Link do strony Sądu Okręgowego w Łodzi: tutaj.

Pod wskazanym adresem internetowym znajdują się informację dotyczące:

  • warunków wpisu na listę biegłych w Łodzi, czyli ustanowienia biegłego i przedłużenia jego kadencji,
  • regulacji prawnych biegłych sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym,
  • przepisów dotyczących wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, gdzie poza kompletem dokumentów wymaganych przez Prezesa Sądu Okręgowego jest dodatkowo wymagany wniosek od Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii lub w przypadku psychologów od kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Dodatkowe informacje

Podmiot pełniący funkcję biegłego może posługiwać się tytułem jedynie wtedy, gdy wydaje opinię na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości – sądu lub prokuratury. W sytuacji kiedy biegły sądowy chce wydać opinię na zasadzie prywatnego zlecenia, to w tym przypadku może posługiwać się on jedynie tytułem naukowym.

Warto też zauważyć, że lekarze z wykazu biegłych sądowych w Łodzi, mogą wydawać opinie na terenie całego kraju.

Poszukiwany biegły sądowy w Łodzi

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie IBESK chętnie współpracuje z lekarzami z listy biegłych w Łodzi oraz innych miast Polski.

Zarówno IBESK jak i Prezes Sądu Okręgowego prowadzący listę biegłych sądowych, zainteresowani są nawiązaniem współpracy z lekarzami chętnymi do podjęcia się funkcji biegłego.