Opinie BHP

Opinie BHP

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie (IBESK) wydaje opinie z zakresu BHP na potrzeby kancelarii prawnych, osób prywatnych, Sądów, Prokuratur i Policji w toczących się postępowaniach:

– przygotowawczych oraz karnych,

– cywilnych,

– z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych,

Opinie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedmiotem opinii jest przede wszystkim ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich związku ze zdarzeniem, jak również kwestie odpowiedzialności i przyczynienia się do wypadku.

Wypadki na budowie

Wypadki na budowie są szczególnie skomplikowane ze względu na to, że w wykonywane prace zaangażowanych jest często wiele różnych firm budowlanych, wykorzystywany jest ciężki sprzęt, prace nie zawsze są właściwie skoordynowane – co stwarza zagrożenie dla pracowników. Ponadto problemem jest to, że teren budowy powinien być zabezpieczony, a pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej. Praktyka pokazuje jednak, że warunki te nie zawsze są właściwie realizowane.

Opinia z zakresu BHP jest konieczna dla przeprowadzenia postępowania i stwierdzenia, czy zaistniałe zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy, określenia jego przyczyn, a także ustalenia osób odpowiedzialnych, co warunkuje wypłatę odszkodowania.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, zarówno instytucjonalnym jak i prywatnym, oferujemy opinie nie tylko z zakresu BHP, ale także z zakresu medycyny, co pozwala ustalić długotrwałe następstwa wypadku przy pracy.

Współpracujemy ze specjalistami m.in. w zakresie:

– bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

– toksykologii,

– medycyny oraz medycyny pracy,

– mechanoskopii, chemii sądowej,

– psychologii i psychiatrii.